Niet om te lachen

Als ik een blik werp over mijn schouder naar de post van gisteren……. neen, niet die, maar die ervoor…ja die……..over de aprilvis, dan stel ik vast dat ik iets té argwanend ben geweest. Blijkt dat onwaarschijnlijke verhaal van de scharreleieren waarschijnlijker dan gedacht te zijn, en dus mogen we echt vrezen voor de eieren die onze tuinkippen (klinkt dit niet mooier dan scharrelkippen? Ik stel me daar altijd zo’n graatmager halfgepluimd scharminkel bij voor) zich laten ontvallen. Bodemvervuiling is de oorzaak, en dat geeft toch wel aanleiding tot enkele logische gevolgtrekkingen, zoals daar zijn:

– Zitten er ook zware metalen mijn sla, mijn worteltjes en mijn arme radijsjes die in mijn tuin groeien? Ochere…

– Zitten er dan ook geen zware metalen in die kip die met de regelmaat van de seizoenen zijn/haar kop verliest en vervolgens gepluimd en geroosterd wordt?

– Zitten er dan ook geen zware metalen in de peren die in de perenboom hangen, achter in de tuin? Idem voor de okkernoten, de appelen en de frambozen?

– Wat met de aardappelen die je bij de boer gaat kopen en recht uit die zwaarvervuilde grond komen?

– Hoe komt het dat wij nog leven?

Ik denk dat die Europese norm nog lager ligt dan de lat waar Bart Dewever niet onderdoor is geraakt. Het zou interessant zijn om onze eieren te vergelijken met die in Oekraïne. Het noorden meerbepaald. Daar waar die kerncentrale neergesmolten is indertijd. Dat zou een goeie referentie zijn om weer naar hartelust te kunnen relativeren.

A propos: als dat niet die grote grap was die ze elk jaar uithalen, welke was het dan wel?

Nederland bij Vlaanderen?

Even een tussensmijtsel.

Tijdens de regeringscrisis, toen het land zogezegd op springen stond, werd er driftig gefantaseerd over allerlei scenario’s. De Nederlanders begonnen blijkbaar al luidop te dromen van een “groot-Nederland” met een extra 6 miljoen inwoners en de hoofdstad van Europa erbij.

Er worden toch wel veel kemels geschoten:

  • Ze hebben het over de “Walen”. De Brusselaars zijn dan op hun tenen getrapt.
  • 7 miljoen Vlamingen? Doe er maar een miljoen af.
  • Wij kijken naar de Nederlanders als grote broer? En daar kunnen ze voordeel uit halen? Wat een pretentie!
  • “Hoe zou het land eruit zien na bijna 170 jaar scheiding?” 170 jaar geleden waren we al 7 jaar onafhankelijk. Ze bedoelden waarschijnlijk 180 jaar en hebben een “rekenfoutje” gemaakt.
  • Alsof Brussel ooit bij Vlaanderen zal horen als het zich afscheurt van België.
  • Albert is geen koning van Vlaanderen.
  • Albert is “meer Frans dan Vlaam”, aldus de Nederlandse vrouw in de straat.

Misschien zijn we bereid nog eens te praten als Nederland bereid is zich bij Vlaanderen te voegen en niet omgekeerd.

Bart Dewever, gij dommerik!

Bart Dewever is boos. Bart Dewever wil meer Vlaamse staatssecretarissen dan Franstalige in plaats van omgekeerd.

Bart Dewever vindt dat dit niet kan in de 21ste eeuw.

Em….

Waarom?

Waarom moeten er meer Vlaamse staatssecretarissen zijn? Noem nu geen wetten of voorschriften of ongeschreven regels want die interesseren me niet. Ik wil rationele, glasheldere argumenten. Argumenten waarvan ik kan zeggen “zo had ik het nog niet bekeken; meer Vlaamse staatssecretarissen zou inderdaad beter zijn”.

Waag je kans! Vanaf ik één goed argument krijg, pleeg ik harakiri!

(Boring) Earth

Daarnet op Canvas: Earth. Prachtige documentaire. Niks nieuws natuurlijk, maar zo zie je nog eens mooie beelden. 
Opvallend dat wanneer het gaat over “het leven op Aarde”, je altijd weer opnieuw spectaculaire beelden te zien krijgt van woeste bergen, duizelingwekkend hoge watervallen, woeste golven die op een rotsachtige kust inbeuken, vuurspuwende vulkanen en weidse oerwouden. De dieren die de revue passeren zijn olifanten, een jachtluipaard dat in de loop een zebra neerhaalt, walvissen, arenden, haaien en andere dieren die je nooit van je leven te zien krijgt.

Het zou het realisme van de serie te goed komen (in België althans) als ze een gerelativeerde inheemse versie zouden tonen met, ik noem maar iets op, een eik, de kemmelberg, de waterval van Coo, een golf die erin slaagt de dijk van Oostende te bereiken, een koe, een konijn, een paling, een huismus of een varken. Kortom: dingen die je wél te zien krijgt in je miezerige leven in deze hopeloos saaie uithoek van de wereld, waarschijnlijk de enige plek waar er absoluut niks spectaculairs te zien of te beleven valt op het vlak van moeder natuur.
Geen orkanen, geen tornado’s, geen ijzige winters, geen hete zomers, geen bergen en dalen, geen woestijn, geen oerwoud, geen tsunami’s (wat wel positief is), geen landverschuivingen, geen moussonregens, geen vulkanen, geen aardbevingen, geen interessante geomorfologische formaties, geen fjorden en geen warmwaterbronnen. Als je aan andere landen denkt in deze wereld, dan moet je toch toegeven dat onze situatie heel zeldzaam is. De saaiheid van het land is zelfs bijna de rariteit die ons onderscheidt. Zelfs Nederland heeft de altijd dreigende zee, en Duitsland heeft bergen.
Het positieve is dat waar je ook op reis gaat, er is altijd iets interessants te zien. Behalve in Luxemburg, maar dat hoorde vroeger bij ons.

België op CNN, dan tóch

Gisteravond lag ik in mijn bed en ik keek nog even naar Ter Zake. Ik zag Milquet op een persconferentie verbaasd opmerken “Zoveel volk! Alleen CNN ontbreekt nog”.

“U vraagt, wij draaien”, zullen ze bij CNN gedacht hebben. Toen ik vanmorgen wakker werd zette ik de tv op CNN zodat ik niet opnieuw in slaap zou vallen (wat uiteindelijk toch gebeurde).
Ik werd wakker door volgende reportage:
(dit is 2u later opgenomen toen ze het een tweede keer uitzendden. Toen ik het de eerste keer zag was het met een analist in de studio en al. Die analist maakte zich bij mij populair met de opmerking dat België met haar 10,5 miljoen inwoners toch wat meer voorstelt dan pakweg Slovenië of Macedonië of een ander land van vergelijkbare omvang; en dat bij een splitsing er twee entiteiten zouden ontstaan die wel op eigen benen zouden kunnen staan en geen labiele dwergstaten).
(Sorry voor de slechte kwaliteit, het is een gsm-opname).


Maar, hey, nu hebben we toch voor 3 maanden een regering. Hoera voor Verhofstadt!

Land in crisis

Waar kan ik heen? Ik kan niet naar België. Niet naar België, daar hebben ze geen regering!

Op muziek gezet, zou het niet echt kloppen, maar nog even en die van Het Goede Doel mogen hun lyrics beginnen aanpassen.
Soms is het wel eens leuk om een stuk te lezen zoals dat van Tom, waarin de zaak met wat humor bekeken wordt, en niet zoals bij vele van mijn landgenoten, met een paar ton azijnzuur.

Als je rondleest in blogs en lezersbrieven zie je dit voortdurend terugkomen:
– Politiekers
– Kinderachtig
– Gedoe
– Het buitenland lacht ons uit
– Koopkracht
– Economie
– Gezever
– Goed bestuur
– Democratie
– Etc.

Om te beginnen: wij lachen Taiwan niet uit omdat ze internationaal niet erkend zijn, we lachen ook Rusland niet uit omdat de democratie daar een lege doos is geworden, we lachen Oekraïne niet uit als ze daar de verkiezingen ongeldig verklaren, we lachen Cyprus niet uit omdat de Grieks Cyprioten in een referendum de heriniging van het eiland verwerpen en lekker alleen lid worden van de EU zonder de Turks Cyprioten, en we lachen ook Kosovo niet uit omdat niemand weet wat ermee aan te vangen. Ik bedoel maar: het is een politieke crisis van 13 in een dozijn en daar is niks grappig aan.

Ten tweede: Verhofstadt werd een half jaar geleden uitgespuwd omdat hij zogezegd zijn beloftes niet nakwam. Leterme probeert ze nu juist wél na te komen en we zijn opnieuw aan het zagen. Hij beloofde een staatshervorming, nu mag hij zien dat er één komt ook! Anders moest hij dat maar niet beloofd hebben in zijn campagne. Ja, zo kan ik ook de verkiezingen winnen: ik beloof iedereen een huisslaaf voor de komende 4 jaar.
Aan al wie op CD&V-NVA gestemd heeft: dit is júllie mening die ze daar aan het verdedigen zijn tijdens de onderhandelingen, zo heb je het zélf bepaald tijdens de verkiezingen, en als je werkelijk dacht dat het zo eenvoudig zou zijn dan was je wel héél naïef.

Ten derde: de koopkracht en de economie nemen af naar het schijnt. Dat was opeens in de media deze week en iedereen schijnt dat plots overgenomen te hebben. Alsof iedereen opeens z’n rekeningstand heeft nagekeken en geconcludeerd heeft dat er inderdaad wel wat meer op mag staan (uiteraard!). Ik ontken niet dat er een afname is en dat de economie achteruitgaat, het valt alleen op hoeveel macht de media wel niet heeft in het verspreiden van een idee.

Ten vierde: democratie, wel dit is het toppunt van democratie. Wij hebben de “onzen” gekozen, zij de “hennen” (ik weet geen andere formulering), en omdat die twee visies niet verzoenbaar zijn, zijn die politici al 170 dagen aan het onderhandelen. Het is niet rationeel, zeker niet. En als het aan hen lag waren ze al lang begonnen met het vormen van een regering. Maar ze kúnnen niet omdat ze ons iets beloofd hebben. En als ze die belofte breken dan worden ze in 2009 afgestraft. Nee, democratie is niet het beste systeem. Het is alleen het meest eerlijke met de meeste inspraak. Voor echt goed bestuur moet je in principe bij andere systemen zijn. De EU bijvoorbeeld. Dat is niet bepaald een democratie, en maar goed ook.

Ten vijfde: goed bestuur. Ja, er is ons goed bestuur beloofd, maar dat geldt ook voor een staatshervorming.

De 11de maart hebben we een regering.

Powered by ScribeFire.

Opgelet: ernstig politiek artikel

separatist.JPG

Allez, is het echt? Kijk iedereen: ik ben een separatist!! Een vuiiiiiiile separatist, ja dát ben ik! Kom mij maar lynchen want waarschijnlijk ben ik ook een conservatieve vreemdelingen- en Walenhater.

De Standaard is weer een paar verdiepingen gevallen in mijn achting. Eerst samen met de andere media gretig inpikken op het moddergegooi tussen Vlamingen en Franstaligen, en dan ook nog eens proberen een denkbeeldige grens te trekken tussen de Vlamingen onderling, en daarbij ook nog eens het Franstalige cliché dat Vlamingen separatisten zijn voeden.

Met een mix van serieuze en kinderachtige vragen zal DS eens voor jou uitmaken of je een separatist bent of niet, iets wat normaal in één vraag te bepalen is nl: “Bent u separatist”. Als de persoon “neen” antwoordt zegt dat toch genoeg? Want je kan de koning haten zoveel je wil, en zo flamingantisch zijn als wat, en op de koop toe op het VB stemmen, maar tegelijk liever België samen ziet blijven. Mogelijk toch?

Separatisme is voor mij geen scheldwoord. Het is ook geen doel op zich, het is één van de mogelijke middelen. Ik sta voor de pragmatische aanpak: de beste bestuursvorm is deze die het efficiëntst is, los van subjectieve vaderlandse of flamingantische gevoelens. De huidige structuur kun je moeilijk nog efficiënt noemen.

Wat is dan wel een efficiënte organisatie? Die moet je bepalen in functie van de toekomst: de EU. Dat niveau wordt steeds belangrijker en van daaruit worden wetten en richtlijnen opgelegd. Die laatste moeten geïmplementeerd worden in nationale wetgeving. Voor ons loopt dat nogal ingewikkeld aangezien heel veel zaken een bevoegdheid zijn van de deelstaten. Maar Vlaanderen of Wallonië hebben niks te zeggen op het Europese niveau! Nee, voor elke bijeenkomst van de Ministerraad van de EU, moeten ze een gemeenschappelijk standpunt bepalen dat dan verdedigd wordt door een Vlaming of een Franstalige. En omgekeerd moeten Europese richtlijnen de ingewikkelde Belgische structuur zien te doordringen tot de Vlaamse of Franstalige regering ze kan omzetten in regering. Doen ze dat niet, dan mag de Belgische staat het komen uitleggen in het Hof van Justitie in Luxemburg.

Wat is het nut van dat Belgische tussenniveau? Eigenlijk heel weinig. Ja, misschien een beter uithangbord in het buitenland, nu nog. Maar in de toekomst zullen staten steeds minder belangrijk worden en bedrijven worden hun eigen uithangbord. Een interessantere en voordeligere verdeling van bevoegdheden zou niet meer dan logisch zijn.
Het probleem is alleen dat sommigen zich “emotioneel verbonden voelen” met België. Ze zijn het instituut (want dat is het tenslotte, en niet meer dan dat) gaan zien als een waarde, een zekerheid in hun leven, iets dat lééft als het ware. België kan “vermoord” worden, kan “barsten”. In godsnaam, we hebben het hier over niks meer dan een administratieve indeling van een lap grond aan de Noordzee!

Wat écht belangrijk is, zijn de mensen die op die lap grond wonen, niet die lap grond zelf. Als beleid in functie gaat staan van de staat en zijn welzijn en glorie, in plaats van in functie van de inwoners, dan is er een probleem. Het beleid moet het volk dienen, en dat door middel van de staat. Als die staat een belemmering gaat vormen voor het beleid, dan moet je hem hervormen.

Het probleem is alleen: de Franstaligen willen niet. Pech gehad. De tijd zal de Belgische staatsstructuur wel inhalen, en die reorganisatie zal er wel komen. Het is alleen bijzonder jammer van al die verloren tijd.

NB: ik voel me op geen enkele manier emotioneel verbonden met het Vlaams gedachtengoed, net zoals ik me ook op geen enkele manier emotioneel verbonden voel met het Belgicisme. Ik ben geen vlaggenzwaaier en geen patriot. Ik sta enkel voor een pragmatische en rationele aanpak van de zaken omdat emotionele betogen niks toevoegen aan het debat en de goede gang van zaken belemmeren. Het hele debat heeft ook niks te maken met de zgn. “transfers” naar Wallonië. Dat kan nooit een argument zijn voor een splitsing die ons op zich ook geld gaat kosten, laat staan dat het internationaal geaccepteerd zou worden. De hele actie van “Red de Solidariteit” vind ik dus grote zever en doet meer slecht dan goed. Ze mogen bovendien nog zoveel handtekeningen verzamelen als ze willen: de echte stemming is al gebeurd op 10 juni.