Provincialisme

Provincialiteit bij Focus, de West-Vlaamse regionale televisie, dat is even evident als minstens 980349 vermeldingen van Erik Van Looy in élke Humo, élke week opnieuw.

Focus was één van de eersten om te berichten over de schade, veroorzaakt door de twee straaljagers die gisteren door de geluidsmuur vlogen.

Voor wie niet uit de streek komt: gisterenmiddag, rond 14u werd ik, en de hele buurt met mij, opgeschrikt door een harde doffe knal. Het huis schudde, alsof er een bom gevallen was. Ik keek in de richting van het raam en toen kwam er een tweede knal waardoor de ruit in mijn velux ongehoord heftig aan het trillen ging. Schudden is misschien een beter woord.

We lopen naar buiten; de buren stonden ook al op straat te kijken wat er gebeurd was. Niks te zien. Geen rook, geen vuur, geen brokstukken van een vliegtuig. Later kwam de verklaring: twee straaljagers door de geluidsmuur.

Bon, Focus dus. Hun bericht. Lees goed:

Twee straaljagers die ter hoogte van het winkelcentrum B-Park door de geluidsmuur zijn gevlogen, hebben heel wat schade veroorzaakt bij de huisdecoratiewinkel Kwantum.

Er was schade in B-Park, dus moet het ter hoogte van B-Park gebeurd zijn. Of de term “hoogte” wel goed gekozen is in deze context laat ik dan nog in het midden.
Beste Focusmensjes: het is wel degelijk mogelijk dat die schokgolf van iets verder kwam dan B-Park zelf. Het is zelfs mogelijk dat hij van de andere kant van de provinciegrens kwam, nl. Oost-Vlaanderen. Ja, er is een wereld aan de andere kant van de grens.

Misheard Lyrics

Dit is zo grappig dat ik het eigenlijk allang moest gepost hebben. Vergeet niet mee te zingen.

Sean Paul – Temperature

Fall Out Boy – This ain’t a scene

Top-100

Opgemerkt bij Elke en Elsje. (Het had een tweeling kunnen zijn…) 100 pluimen die je op je hoed van het leven kan steken. De één al wat interessanter dan de ander. Mijn leven zal niet minder geslaagd zijn als ik geen Amish-community gezien heb.

1. Started your own blog: Vaneigens
2. Slept under the stars: 2003, zomer, Ardèche, hééél warm.
3. Played in a band
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland
8.Climbed a mountain: meermaals
9. Held a praying mantis: een bidsprinkhaan?? Die bijten toch, dacht ik.
10. Sang a solo: jazeker! En voor publiek!
11. Bungee jumped
12. Visited Paris: Voor Amerikanen is dat hét van hét zeker?
13. Watched a lightning storm at sea
14. Taught yourself an art from scratch
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty: nee, maar wel het Empire State Building. Met de lift welteverstaan.
18. Grown your own vegetables
19. Seen the Mona Lisa in France: nee, en ik was nochtans in het Louvre.
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight: tuurlijk.
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill
24. Built a snow fort: vermoedelijk.
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset: in de woestijn zelfs
31. Hit a home run: ja, maar jammergenoeg tijdens een wedstrijd tafeltennis.
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person: zijn die dan een persoon?
34. Visited the birthplace of your ancestors: Err, you mean where I’m sitting now?
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language: mezelf? Dat niet, nee.
37. Had enough money to be truly satisfied: het zou erg zijn als dat niet zo was.
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person: hij stelt het nog altijd goed.
39. Gone rock climbing: op avonturentocht!
40. Seen Michelangelos David
41. Sung karaoke: Elvis!
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa – America: wat is het nu? Afrika of Amerika. In het tweede geval: ja.
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance
47. Had your portrait painted: een karikatuur van Nesten.
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris: teveel volk.
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class: Judo, op sportdag met school.
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Boy Scout Cookies: het waren pannencookies.
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason: mag ik dat als man veranderen in “gave”? In dat geval: ja.
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favourite childhood toy: allemaal!
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job: slachtoffer van het slechte zomerweer.
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper: Brugsch Handelsblad
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life
90. Sat on a jury
91. Met someone famous: iedereen heeft wel eens een woordje gewisseld met een bekende kop.
92. Joined a book club
93. Lost a loved one
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake: Dode Zee telt niet mee zeker?
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone: is dit een grap?
99. Been stung by a bee?
100. Read an entire book in one day: het was dun.

38/100! En omdat mijn leven nog maar 31% voltooid is, kun je zeggen dat ik voor zit op het schema.

Emailliefde

Emailloze vrijdag, mijn voetzolen! (om een explicieter lichaamsdeel niet te hoeven noemen). Een haatcampagne tegen één van de beste uitvindingen van deze tijd, daar doe ik niet aan mee.

Leve communicatie! Hoe meer hoe liever! Emails zijn groen, snel, efficiënt en je moet er geen extra kabels voor onder of boven de grond gaan trekken. En zo goed als gratis!

“Tijdverlies” kelen de verzuurde criticasters. Een mens checkt zogezegd 10 keer per dag zijn of haar email. Het is natuurlijk onbeschrijflijk dom om, als je meer dan één emailadres hebt, die allemaal online te gaan bekijken, daarbij surfend van site naar site, een briefje met neergekriebelde paswoorden bij de hand. Daarvoor bestaat Thunderbird. Maar deze laatste blijft niet buiten schot.

“Bij het horen van het waarschuwingsgeluidje van een nieuwe email, gaat men direct die email gaan bekijken. Tijdverlies!”, zo hoorde ik de verdediger van deze actiedag bezig op de radio vanmorgen. Zijn voorstel: kies drie momenten uit op een dag waarin je je email gaat behandelen.

Geniaal. Zo geniaal zelfs dat ik het volledig aan flarden ga schieten.

Ten eerste: als je al je mail in slechts 3 “checkmomenten” gaat concentreren, zal dat leiden tot pakweg 3u tijdverlies: een uur in de voormiddag, een uur na lunch, en een uur in de avond. Vaneigens is dat lang.

Ten tweede – en deze sluit naadloos aan bij hierboven – de tijd die je zult besteden aan het behandelen van die emails, is gelijk aan de opgetelde tijd van het lezen en behandelen van elke email afzonderlijk, vlak nadat hij is binnengekomen. Enig tijdverlies: de dubbelklik op het symbooltje in de rechterbenedenhoek van je scherm. Waar is het voordeel?

Ten derde: probeer het maar eens: rustig verder werken terwijl je wéét dat daar minstens één email op je wacht. Iedereen is nieuwsgierig als hij/zij post krijgt.

Ten vierde: wat bij dringende emails? Inderdaad: ze zouden beter bellen in plaats van te mailen in zulke situaties, maar wil je echt erop vertrouwen dat iedereen zo denkt, of wil je voorzien zijn op mensen met minder communicatieve intelligentie?

Excuseer me nu, ik moet nog een email versturen.

Lotuk

Vorige week donderdagavond, Canvas, de DVD die bij het nieuwste album van Arsenal – Lotuk – hoorde wordt uitgezonden. Alle gastartiesten van op de plaat passeren de revue. Het geheel wordt een soort road-docu in de VS.

Heel interessant allemaal, maar wat mij het meest aansprak was de muziek. In de credits werd die aan Arsenal toegeschreven (o.a. wat ongereleased materiaal), maar het klónk helemaal niet als Arsenal. Op een gegeven moment, toen Kyuss-zanger John Garcia aan bod kwam, weerklonk er een soort bluesachtige country/woestijnrock.

Beste Arsenal-fans: check die dvd en weet mij aub te vertellen wat titel en uitvoerder zijn.

Please?

Niks is gratis

Gratis anti-viruspakket tast Windows-bestanden aan“, zo lees ik op de site van De Morgen, waar ik al 20 minuten vruchteloos zit te zoeken naar het archief dat blijkbaar nog steeds niet opnieuw online is.

Het blijkt om AVG en NOD32 te gaan die ervoor zorgen dat Windows opstartproblemen krijgt. Moet ik me nu zorgen maken? Niet alleen heb ik 50€ neergeteld voor een programma dat gratis blijkt te zijn; ik mag ook nog eens 50€ erbovenop leggen om mijn laptop te laten herstellen als die weigert op te starten.
Voorlopig nog geen problemen.

Born in the eighties……

Culture Club – Boy George: Karma Chameleon.

Dit, dames en heren, voerde de hitlijst aan toen ik geboren werd
(25/10/1983). Riep daar iemand ‘gay’? Boy George is gay?? No way!
Je eigen nr.1-hit kun je hier opzoeken.

(met dank aan Conny)