Top-100

Opgemerkt bij Elke en Elsje. (Het had een tweeling kunnen zijn…) 100 pluimen die je op je hoed van het leven kan steken. De één al wat interessanter dan de ander. Mijn leven zal niet minder geslaagd zijn als ik geen Amish-community gezien heb.

1. Started your own blog: Vaneigens
2. Slept under the stars: 2003, zomer, Ardèche, hééél warm.
3. Played in a band
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland
8.Climbed a mountain: meermaals
9. Held a praying mantis: een bidsprinkhaan?? Die bijten toch, dacht ik.
10. Sang a solo: jazeker! En voor publiek!
11. Bungee jumped
12. Visited Paris: Voor Amerikanen is dat hét van hét zeker?
13. Watched a lightning storm at sea
14. Taught yourself an art from scratch
15. Adopted a child
16. Had food poisoning
17. Walked to the top of the Statue of Liberty: nee, maar wel het Empire State Building. Met de lift welteverstaan.
18. Grown your own vegetables
19. Seen the Mona Lisa in France: nee, en ik was nochtans in het Louvre.
20. Slept on an overnight train
21. Had a pillow fight: tuurlijk.
22. Hitch hiked
23. Taken a sick day when you’re not ill
24. Built a snow fort: vermoedelijk.
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse
30. Watched a sunrise or sunset: in de woestijn zelfs
31. Hit a home run: ja, maar jammergenoeg tijdens een wedstrijd tafeltennis.
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person: zijn die dan een persoon?
34. Visited the birthplace of your ancestors: Err, you mean where I’m sitting now?
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language: mezelf? Dat niet, nee.
37. Had enough money to be truly satisfied: het zou erg zijn als dat niet zo was.
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person: hij stelt het nog altijd goed.
39. Gone rock climbing: op avonturentocht!
40. Seen Michelangelos David
41. Sung karaoke: Elvis!
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa – America: wat is het nu? Afrika of Amerika. In het tweede geval: ja.
45. Walked on a beach by moonlight
46. Been transported in an ambulance
47. Had your portrait painted: een karikatuur van Nesten.
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris: teveel volk.
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain
53. Played in the mud
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class: Judo, op sportdag met school.
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Boy Scout Cookies: het waren pannencookies.
62. Gone whale watching
63. Got flowers for no reason: mag ik dat als man veranderen in “gave”? In dat geval: ja.
64. Donated blood, platelets or plasma
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favourite childhood toy: allemaal!
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten caviar
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job: slachtoffer van het slechte zomerweer.
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican
82. Bought a brand new car
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper: Brugsch Handelsblad
85. Read the entire Bible
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox
89. Saved someone’s life
90. Sat on a jury
91. Met someone famous: iedereen heeft wel eens een woordje gewisseld met een bekende kop.
92. Joined a book club
93. Lost a loved one
94. Had a baby
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake: Dode Zee telt niet mee zeker?
97. Been involved in a law suit
98. Owned a cell phone: is dit een grap?
99. Been stung by a bee?
100. Read an entire book in one day: het was dun.

38/100! En omdat mijn leven nog maar 31% voltooid is, kun je zeggen dat ik voor zit op het schema.

6 saaie feiten

Ik krijg een stokje van Mirthe. Waar doet dat me aan denken? Ach, ja, juist: deze hier.

Ok, die lijst is uitbreidbaar, met minder schaamtelijke dingen misschien.

  1. Ik heb er een gloeiende hekel aan als iemand een schotelvod (of hoe noemen ze het in Nederland? Een vaatdoek? Een afwasdoek? Een vaatvod? Een schoteldoek? Dat vochtig stuk stof waarmee je het aanrecht en de tafel afveegt) in het afwaswater gooit terwijl ik aan het afwassen ben. Dat ligt in de weg!
  2. Ik loop krom, maar ik probeer erop te letten. Het probleem is dat het leven zich hoofdzakelijk 20 cm onder mijn ooghoogte afspeelt.
  3. Mijn grijns is zo breed dat mijn hoofd bijna in twee splijt als ik hard moet lachen. Ik moet mezelf er altijd aan herinneren niet te uitbundig te lachen op foto’s.
  4. Op een quiz vorige week wist ik de zangeres aan te duiden van een nummer dat we te horen kregen: Yasmine. Wat later wist ik bij een andere luistervraag de tekst aan te vullen van een nummer van Dana Winner. Ik zweer dat het niks te maken heeft met mijn muzikale voorkeur, maar alles met het feit dat ik moeilijk dingen vergeet. Toen ik klein was heb ik mijn moeder eens een CD van Dana Winner cadeau gedaan, en zodus….
  5. Ik heb spataders op mijn rechterkuit. Ik zit er soms mee in dat ik me daar eens zal snijden en dat ik dan heel fel ga bloeden.
  6. Ik droom ervan om eens per auto van Vancouver of Seattle naar L.A. of San Francisco te rijden en onderweg zoveel mogelijk National Parks mee te pikken. Ik meen dat ernstig.

Ik ga eens doorgeven: Alignement, Tom, Kim, Ergensonderweg, Evelien, Outro

10

10 jaar geleden zat ik in het derde middelbaar.
10 maand geleden was ik druk bezig met de keuze van de camera.
10 dagen geleden zat ik in de tuin te studeren en tegelijk naar de vliegtuigen te staren die strepen trokken door het luchtruim, en ik verlangde ernaar zelf op reis te gaan.
10u geleden callde ik het a day en liet ik mijn cursus voor wat het was om wat naar Carl z’n kop te gaan kijken.
10 min. geleden maakte ik mezelf wijs dat ik mij weldra op mijn laatste pak studiemateriaal zou storten.
Over 10 min. ga ik mezelf op mijn laatste pak studiemateriaal storten.
Over 10 uren zal ik vis staan bakken en puree maken.
Over 10 dagen kijk ik met spanning naar de finale van Euro 2008.
Over 10 maanden is het zondag 19 april en wordt de Amstel Gold Race gereden, maar die interesseert me slechts matig. Misschien zal ik lesvoorbereidingen aan het maken zijn.
Over 10 jaar organiseren België en Nederland het WK voetbal en ga ik daar met volle teugen van genieten.

Zo, en nu begin ik ermee.